PieperCross, algemeen

  • Deelname aan activiteiten georganiseerd in het kader van PieperCross 2020 gebeurt op basis van KNMV-regelgeving. (meest recent Motorsport Reglement KNMV).
  • De KNMW-reglementen zijn van toepassing op alle overeenkomsten, geleverde diensten en producten tussen PieperCross en deelnemers.
  • Voor bovengenoemde reglementen wordt verwezen naar publicaties op de KNMV-site.
  • ​Inschrijven voor deelname aan een programma-onderdeel geschiedt uitsluitend middels het online invullen en verzenden van door PieperCross verlangde gegevens in een aanmeldingsformulier, tezamen met een direct overmaken van deelnamegelden op ons bankrekeningnummer. 
    Let op :  een inschrijving is pas definitief indien een betaling is ontvangen door de PieperCross-organisatie.
  • Enkel bij algehele afgelasting van een race/rit vanwege weersomstandigheden en bij overleggen van een doktersverklaring wordt 50% van ingelegde startgelden via de bank terugbetaald.