Reglement CrossCountry

CrossCountry regels:

 • Start:
  – Deelnemers dienen uiterlijk 10 minuten voor de starttijdstip op te stellen in de fuik.
  – De opstelling geschiedt op basis van het toegewezen start/rij-nummer, nummers staan vermeld in fuik, deelnemers stellen hun motor op bij hun rijnummer.
  – Gekwalificeerde deelnemers die aan de Proloog hebben deelgenomen hebben voorrang op basis van hun proloog-klassering.
  – De wedstrijdleider geeft aan wanneer de motoren gestart mogen worden.
  – Er is een getrapte startprocedure: zodra de wedstrijdleider met gele en groene vlag door de fuik loopt, mogen de motoren welke hij is gepasseerd starten en het circuit oprijden.
  – De afwijkende startposities worden niet verrekend: voor de uiteindelijke wedstrijdklassering geldt dat iedereen op dezelfde tijd is gestart! (ben je dus iets later vanuit de fuik gestart, dan zul je die tijd goed moeten maken, maar in een lange crosscountry race is dat voor goedgetrainde enduro-rijders natuurlijk geen enkel probleem).
  – Leiding en indeling/volgorde en start/finish-procedure berusten bij de wedstrijdleider.
 • Route en wedstrijdparcours:
  – De gehele route is wedstrijdparcours en is duidelijk aangegeven met diverse signalen/middelen, zoals linten, afzetgaas en met speciale pijlen en stippen die ook in de enduro-sport worden gebruikt.
  – Linten en pijlen geven de te volgen route/rijrichting aan.
  – Een rode stip betekent rechtdoor, oftewel dat je nog op de goede route zit.
  – Staan er 2 rode stippen op korte afstand van elkaar, dan MOET je daar VERPLICHT tussendoor rijden.
  – Uiteraard kunnen we niet de gehele route van 10 kilometer in het lint zetten, dus we rekenen op ieders sportiviteit om de route en deze signalen te volgen.
  – Het afsteken van de route, tegen de route in rijden (LEVENSGEVAARLIJK!!!) of andere ongeoorloofde gedragingen op de route worden bestraft met onherroepelijke diskwalificatie.
  – Raak je per ongeluk buiten de route dan dien je de baan op dezelfde plek weer te betreden, op een veilige manier, om daarna je race te vervolgen.
  – Er staan op diverse locaties herkenbare als ook enige verborgen race-marshalls van de organisatie die een en ander zeer scherp in de gaten houden en noteren.
  – Deelnemers die roekeloos of onsportief gedrag vertonen krijgen een zwarte vlag gepresenteerd en dienen wedstrijd en wedstrijdparcours direct te verlaten.