Reglementen

Daarnaast en aanvukkend gelden de volgende belangrijke crosscountry-regels tijdens de Piepercross:

 •  Start-Procedure:
  – Deelnemers dienen uiterlijk 10 minuten voor het starttijdstip van hun wedstrijd op te stellen in de startzone op de hun toegewezen startrij.
  – Er vindt per startrij een groepsstart plaats met stilstaande motoren.
  – Middels een groene vlag wordt aan de starter kenbaar gemaakt dat de deelnemers start gereed zijn (zittend op de motor, motor uit, met beide armen omhoog).
  – De starter toont gedurende 15 volle seconden een “15” seconden teken en het startteken wordt gegeven tussen de 5 en 10 seconden nadat het “5” seconden teken getoond wordt.
  – Het “5” seconden teken blijft omhoog totdat het startteken is gegeven.
  – Op moment dat het startteken is gegeven mogen de deelnemers hun motor starten en aan de wedstrijd beginnen.
  – Er wordt gestart met vlagsignaal, dit is het startteken.
  – Leiding voor de start- indeling/volgorde en start/finish-procedure berusten bij de wedstrijdleider.

 • Route en wedstrijdparcours:
  – De gehele route is wedstrijdparcours en is duidelijk aangegeven met diverse signalen/middelen, zoals linten, afzetgaas en met speciale pijlen en stippen die ook in de Enduro worden gebruikt.
  – Linten en pijlen geven de te volgen route/rijrichting aan.
  – Een rode stip betekent rechtdoor, oftewel dat je nog op de goede route zit.
  – Staan er 2 rode stippen op korte afstand van elkaar, dan MOET je daar VERPLICHT tussendoor rijden.
  – Uiteraard kunnen we niet de gehele route van 10 kilometer in het lint zetten, dus we rekenen op ieders sportiviteit om de route en deze signalen te volgen.
  – Het afsteken van de route, tegen de route in rijden (LEVENSGEVAARLIJK!!!) of andere ongeoorloofde gedragingen op de route worden bestraft met onherroepelijke diskwalificatie.
  – Raak je per ongeluk buiten de route dan dien je de baan op dezelfde plek weer te betreden, op een veilige manier, om daarna je race te vervolgen.
  – Er staan op diverse locaties herkenbare als ook enige verborgen race-marshalls van de organisatie die een en ander zeer scherp in de gaten houden en noteren.
  – Deelnemers die roekeloos of onsportief gedrag vertonen krijgen een zwarte vlag gepresenteerd en dienen wedstrijd en wedstrijdparcours direct te verlaten.
Geverifieerd door MonsterInsights