Classic Cross

Aanmeldingen: overzicht op basis van opgegeven naam en woonplaats:

Status: goedgekeurd:

  • Kleis Oenema, Heerenveen; klasse: Pre90-Open
  • Simon Reitsma, westhoee; klasse: Pre90-Open

Status: wachtend op goedkeur:

Nog geen aanmeldingen (met deze status)!